Kennisbank

VGM Plan

Een VGM Plan beschrijft hoe er op een projectlocatie wordt samengewerkt tussen partijen. Het doel van een dergelijk plan is risico’s goed in kaart te brengen, inclusief de benodigde maatregelen.

VGM gedragsprogramma

Een VGM gedragsprogramma heeft als doel het bevorderen van VGM bewustzijn en gedrag, om veilig gedrag op de werkvloer te verbeteren.

Werkplekinspectie checklist

Binnen de wereld van veiligheid wordt veelal gesproken over het uitvoeren van werkplekinspecties. Een belangrijk onderdeel, niet alleen in de VCA norm, maar vooral ook voor het verhogen van de …