Veiligheidscampagne: wat is het en hoe zet je het op?

Wat is een veiligheidscampagne?

Een veiligheidscampagne is een communicatiemiddel om op een effectieve en prettige manier het veiligheidsbewustzijn in jouw organisatie te vergroten. Het wordt ingezet wanneer er bepaalde risico’s zijn op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen, of vaak op hoogte werken. Met een veiligheidscampagne speel je in op: 

  • de kennis; 
  • het bewustzijn; 
  • en het gewenste gedrag van de medewerker. 


Zo zorg je ervoor dat de medewerkers kennis hebben van het onderwerp en de risico’s, werken de medewerkers bewuster en weten ze welk gedrag wenselijk is om de risico’s zo klein mogelijk te maken. 
 

Waar bestaat een veiligheidscampagne uit?

Een veiligheidscampagne kan uit verschillende communicatiemiddelen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een animatievideo, poster, presentatie, flyers of een uitlegvideo. Een aantal van deze middelen kunnen gecombineerd worden in één veiligheidscampagne om het bewustzijn te vergroten. Daarnaast zijn veiligheidscampagnes erop gericht om eerdere communicatiemiddelen te gebruiken om, door middel van herhaling en de belangrijkste punten te benadrukken, in te spelen op veilig werken. Een veiligheidscampagne is gericht aan en draait om de medewerkers 

Hoe passen veiligheidscampagnes binnen de veiligheidsladder?

De Safety Culture Ladder (ook wel veiligheidsladder genoemd) bestaat uit 5 tredes. De verschillende treden geven de fase aan waarin een organisatie zich bevindt als het gaat om veiligheidsbewustzijn. Hoe hoger de trede hoe meer aandacht besteed wordt aan veilig werken. Een veiligheidscampagne is een middel om het doel ‘veilig werken’ te behalen. 

Bij welke veiligheidsladder trede zijn veiligheidscampagnes verplicht?

Bij trede 3 van de Safety Culture Ladder zijn veiligheidsregels in de organisatie belangrijk en worden risico’s verkleind. Bij deze trede wordt er gestimuleerd om actief met veilig werken aan de slag te gaan. De medewerkers worden hierbij betrokken. Het is onder andere vereist dat de organisatie aan de slag gaat met een themagerichte aanpak ondersteund met communicatiemiddelen. Hoe deze aanpak en de middelen er precies uitzien, is aan de organisatie zelf. Een veiligheidscampagne is een goed middel om in te zetten.  Kortom: hoewel een veiligheidscampagne an sich niet verplicht is, is het wel een perfecte oplossing wanneer je aan trede 3 van de Safety Culture Ladder wilt voldoen. 


Bij HSE Tools hebben we een heel scala aan veiligheidscampagnes die direct ingezet kunnen worden in jouw organisatie.
 


Meer weten?
 Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.