VCA Toolbox: wat moet je weten

Wat is een toolboxmeeting?

Een toolboxmeeting is het geven van uitleg en werkinstructies over een veiligheid gerelateerd onderwerp. Door het delen van deze informatie wordt het veilig werken in de organisatie bevorderd. Maar dat is niet alleen het resultaat van een toolboxmeeting. Ook moedigt het de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden aan. In de meeste gevallen wordt de toolboxmeeting door leidinggevende aan de medewerkers gegeven, waardoor het gesprek over het veiligheid gerelateerde onderwerp geopend wordt. 

Wanneer zijn toolboxen verplicht?

Wanneer je als organisatie VCA gecertificeerd bent, ben je verplicht om toolboxen te geven. Ben je niet VCA gecertificeerd? Dan kan het alsnog gewenst zijn om toolboxen te houden. Het is namelijk voor organisaties (wel of niet gecertificeerd) verplicht vanuit de arbo-wet om instructies te geven over risicovolle handelingen en situaties binnen een organisatie. Een toolbox is een perfecte oplossing hiervoor. 

Eisen VCA toolbox

De onderwerpen van je toolboxen moeten gaan over relevante en geschikte onderwerpen. Ook is er een verplichting aan het aantal toolboxen dat je per jaar dient te geven. Dit ligt aan jouw type VCA certificatie, maar dienen altijd verspreid over het gehele jaar gegeven te worden. Ook moet er een minimum aantal contactmomenten plaatsvinden, waarbij medewerkers ruimte krijgen om feedback te geven, vragen kunnen stellen en verbetervoorstellen kunnen doen. 

 

Nog een belangrijke eis vanuit de VCA is dat de documentatie van de gehouden toolboxen in orde moet zijn. Dus: wat was het onderwerp, op welke datum is de toolbox gehouden en wie hebben er deelgenomen. 

VCA* gecertificeerd: 4 keer per jaar een toolbox

Ben je VCA* gecertificeerd, dan ben je verplicht om vier keer per jaar een toolbox te geven, en moet er minimaal 2 keer per jaar een contactmoment plaatsvinden met de medewerkers. 

VCA** of VCA petrochemie gecertificeerd: 10 keer per jaar een toolbox

Als je VCA** of VCA petrochemie gecertificeerd bent, dan ben je verplicht om tien keer per jaar een toolbox te geven, en moet er minimaal 5 keer per jaar een contactmoment plaatsvinden met de medewerkers. 

VCA toolbox onderwerpen

Zoals benoemd dienen de onderwerpen van je toolboxen relevant en geschikt te zijn. Wordt er in jouw organisatie nooit met schadelijke stoffen gewerkt, dan is een toolbox over schadelijke stoffen nutteloos. Staan veel medewerkers op ladders en wordt er veel op hoogte gewerkt? Dan is werken op hoogte een goed onderwerp om te behandelen tijdens een VCA toolbox. 

 

Neemt het bedenken van de onderwerpen en het maken van de toolboxen veel tijd in beslag? Dan kan het interessant zijn om bij HSE Tools een toolbox content abonnement af te sluiten. Hiermee kies je uit onze uitgebreide catalogus jouw geschikte onderwerpen uit, download je eenvoudig de toolbox en stel je het via jouw eigen kanalen beschikbaar aan je medewerkers.


Meer weten? Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.