Werkplekinspectie checklist

Download onderaan de pagina je werkplekinspectie format

Binnen de wereld van veiligheid wordt veelal gesproken over het uitvoeren van werkplekinspecties. Een belangrijk onderdeel, niet alleen in de VCA norm, maar vooral ook voor het verhogen van de veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie. In dit artikel gaan we in op de volgende onderdelen:

 • Wat is een werkplekinspectie?
 • Waarom een werkplekinspectie?
 • Hoe voer je een werkplekinspectie uit?
 • Is de werkplekinspectie verplicht?
 • Hoeveel werkplekinspecties moet ik uitvoeren voor VCA?
 • Wie moet de werkplekinspectie uitvoeren?
 • Welke andere eisen stelt de VCA aan de werkplekinspecties?
 • Zijn er apps voor het uitvoeren van een werkplekinspectie?

Direct aan de slag? Aan het einde van dit artikel kan je tevens ons format downloaden voor het uitvoeren van een werkplekinspectie.

Wat is een werkplekinspectie?

Een werkplekinspectie is een beoordeling op het gebied van de veiligheid en werkomstandigheden op de werkplaats. Dit kan in een productieomgeving zijn, maar ook op een bouwproject. Aan de hand van een vooraf bepaalde checklist wordt een controle gedaan door management, uitvoerder of KAM Medewerker om vast te stellen in hoeverre veiligheid voldoende leeft op de werkvloer. Een werkplekinspectie is in de basis bedoeld om de arbeidsomstandigheden op een locatie te checken of het inderdaad verloopt zoals je met elkaar hebt afgesproken en het werk veilig kan worden uitgevoerd. Een veiligheidschecklist die meermaals tussentijds kan worden uitgevoerd. In verleden vaak een eenzijdig iets door leidinggevenden, maar tegenwoordig ook mooie tool om samen met een monteur uit te voeren om daar van te leren (als leidinggevende en bedrijf).

Waarom een werkplekinspectie?

Werkplekinspecties zijn een verplichting voor VCA gecertificeerde bedrijven maar ook gewoon een tool om te voldoen aan Arbowetgeving. Namelijk het is je plicht als werkgever om toezicht te houden op een veilige en gezonde uitvoering van werkzaamheden. Door dit regelmatig aan de hand van een werkplekinspectie te controleren en vast te leggen kan je aantonen voldoende aandacht te hebben voor veilige werkomstandigheden.

Hoe voer je een werkplekinspectie uit?

Een werkplekinspectie kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Belangrijk is in ieder geval om dit met de juiste aandacht te doen (niet lijstjes afvinken om het afvinken dan liever 50% met volle aandacht van andersom). Gezamenlijk stel je binnen het bedrijf belangrijke Veiligheid en Gezondheids-(V&G) onderwerpen vast die gecontroleerd moeten worden. Deze verwerk je tot een basis checklist die je gebruikt tijdens de inspectie. Een inspectie kan je alleen doen of samen. Bijvoorbeeld een uitvoerder samen met een operationele medewerker om van elkaar te leren. Gezamenlijk, of alleen, beoordeel je de werkomgeving en beoordeel je de vooraf vastgestelde onderwerpen. Dit aan de hand van interviews en observaties. De bevindingen hiervan leg je vast in de checklist. Vervolgens bespreek je de resultaten altijd met de aanwezigen. Belangrijk: ga op zoek en bespreek vooral ook positieve punten die je tijdens een inspectie hebt gezien!

Is de werkplekinspectie verplicht?

Binnen de VCA Norm is het uitvoeren van werkplekinspecties een verplichting volgens normeis 7.1. Per operationele werkplek (project of vaste locaties) dienen er werkplekinspecties uitgevoerd te worden. Werkplekinspecties zijn niet alleen een verplichting voor VCA gecertificeerde bedrijven maar ook gewoon een tool om te voldoen aan Arbowetgeving. Dit is één van de methoden om toezicht te houden op een veilige en gezonde uitvoering van werkzaamheden. Tijdens een controle van de arbeidsinspectie kan er gevraagd worden om de aantoonbaarheid van deze toezicht. Dan zijn uitgevoerde werkplekinspecties een ideale wijze om dit te laten zien.

Hoeveel werkplekinspecties moet ik uitvoeren voor VCA?

De eis van de VCA norm is om tenminste eenmaal per maand per operationele werkplek een werkplekinspectie uit te voeren. Dit kan dus een vaste locatie zijn, maar ook een projectlocatie. Voor bedrijven die kortlopende projecten kennen dient er een programma met planning uitgewerkt te worden waarbij op basis van risico’s bepaald wordt hoeveel projecten er beoordeeld worden middels werkplekinspecties.

Wie moet de werkplekinspecties uitvoeren voor VCA?

Werkplekinspecties moeten voor de VCA norm uitgevoerd worden door operationeel leidinggevenden. Daarnaast moeten directieleden minimaal 1x per kwartaal deel nemen aan een werkplekinspectie.

Welke andere eisen stelt de VCA aan de werkplekinspecties?

Om te beginnen is het een verplichting dat er een procedure is opgesteld over de uitvoering van werkplekinspecties, waarin aandacht wordt gegeven aan:

 • De uitvoering van de inspecties
 • Verwijzing naar de checklisten
 • Registratie van de bevindingen en verbeteracties
 • Opvolging van de bevindingen

Belangrijk is daarbij dat er niet alleen gekeken wordt naar negatieve bevindingen, maar ook naar positieve zaken.

De bevindingen moeten vastgelegd worden in een rapportage (bijvoorbeeld de ingevulde checklist), met daarbij tevens aandacht voor de vastgestelde verbetermogelijkheden en de opvolging hiervan. In een registratie (vaak een afwijkingenregistratie) wordt vervolgens tevens een oorzaak en actieplan vastgesteld.

Zijn er apps voor het uitvoeren van een werkplekinspectie?

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om niet meer te werken met papieren formulieren, maar met de inzet van apps. Er zijn diverse systemen voor op de markt. Sommige bedrijven integreren de oplossing binnen bestaande systemen. Andere bedrijven gaan aan de slag met bijvoorbeeld de KAM Safety App. Wil jij aan de slag met het uitvoeren van werkplekinspecties? Download hieronder onze checklist werkplekinspecties welke direct als formulier te gebruiken is.
Naam