VGM gedragsprogramma

Download onderaan de pagina jouw VGM gedragsprogramma

Organisaties werken al jaren aan de veiligheid en het verbeteren ervan binnen hun organisatie en op de werkvloer. De afgelopen jaren is daar ook steeds meer aandacht bij gekomen voor het gedrag van mensen. Zo eist VCA sinds de nieuwe versie van 2017 dat bedrijven aan de slag gaan met een programma voor het beïnvloeden van het VGM bewustzijn en VGM gedrag. Maar wat wordt hier nou precies mee gevraagd?

Stimuleren om goed na te denken

Aan de hand van onderzoeken over het aantal ongevallen en de oorzaken van deze ongevallen is vastgesteld dat veel ervan te wijten zijn aan een gebrek aan bewustzijn en onveilig gedrag. Er wordt te gehaast gewerkt, medewerkers denken niet goed na over risico’s en spreken elkaar onvoldoende aan op onveilige situaties. Zeker onder tijdsdruk worden basis veiligheidsregels te vaak vergeten. Hieruit blijkt wel dat het overbrengen van kennis aan de hand van instructies niet genoeg is. Met het verhogen van het bewustzijn ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) wordt gestimuleerd om goed na te blijven denken over risico’s en de maatregelen die nodig zijn  om ongevallen en incidenten te voorkomen. De wijze waarop gewerkt wordt aan het verbeteren van dit bewustzijn leg je vast in een VGM gedragsprogramma.

Waarom een VGM gedragsprogramma?

De VCA Norm vraagt van organisaties om een VGM gedragsprogramma op te zetten. Het doel hiervan is het bevorderen van het VGM bewustzijn en het VGM gedrag van de medewerkers, om zo ongevallen en incidenten te voorkomen. In eerdere VCA normen was alleen nog de eis voor VGM voorlichting aan de hand van toolboxen opgenomen. De toevoeging in de nieuwe VCA norm is er voornamelijk op gericht om aan de hand van diverse initiatieven te werken aan bewustzijn ten aanzien van risico’s en het verbeteren van veilig gedrag op de werkvloer. Daarbij is het van belang om niet alleen informatie te verzenden (zoals bij toolboxen vaak het geval is), maar ook om de dialoog aan te gaan.

Waaruit bestaat een VGM gedragsprogramma?

Een VGM gedragsprogramma is feitelijk niet meer dan een aantal initiatieven om het bewustzijn te verhogen ten aanzien van veiligheid. Daarbij zet je een mix van methodes in. Belangrijk is dat er wel meerdere manieren worden gekozen en dat er concreet over veiligheid wordt gesproken! Enkele manieren op een rij gezet:

 

 • Toolboxen bespreken en bediscussiëren;
 • Aansporen van meldingen van onveilig gedrag en gevaarlijke situaties om gezamenlijk van te leren;
 • Dag van de veiligheid;
 • Gedragsobservaties en interviews op projecten door managers;
 • Veiligheidsmedewerker van het kwartaal;
 • Filmpjes, animaties en posters over veiligheid verspreiden in de organisatie;
 • Brainstorms over veiligheidsonderwerpen;
 • Veiligheidscampagnes;
 • Quizzes of team wedstrijden over veiligheid om zo mensen te activeren bezig te zijn met veiligheid.

Snel van start? Start met een veiligheidscampagne!

Een leuke en doeltreffende manier om te starten met het VGM gedragsprogramma is werken met veiligheidscampagnes. Een veiligheidscampagne stel je op over een specifiek onderdeel op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld het gebruik van PBM’s of de gouden gedragsregels. Voor de campagne worden diverse communicatiematerialen gemaakt, waaronder:

 • Toolbox
 • Posters
 • Animatiefilmpje
 • Nieuwsbrieven


Door in een periode van bijvoorbeeld 2 maanden veel over het specifieke onderwerp terug te laten komen en hier actief over te praten in de organisatie ontstaat een hoge mate van bewustzijn, wat je zeker terug gaat zien in het gedrag op de werkvloer. Combineer dit met gedragsobservaties en eventueel een wedstrijdelement en je gaat merken dat iedereen in de organisatie bewust raakt over het belang van het onderwerp!

Aan de hand van deze campagnes ga je met een vooraf bepaalde structuur en planning aan de slag om het bewustzijn over het specifieke onderwerp te verbeteren en daarmee het gedrag te beïnvloeden. Hierin zit de kracht van herhaling. Uit onze eigen ervaring weten we dat het toevoegen van een spelelement zoals een kleine wedstrijd onderling de beleving ook zeer zeker goed kan doen. Het werken met een Safety App kan hier goed in helpen.

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder, ook wel Veiligheidsladder genoemd, is een norm volledig gericht op het creëren van een optimale cultuur op het gebied van Veiligheid en Gedrag. Binnen de norm worden een aantal beleidsaspecten naar voren gehaald waar bedrijven invullen aan moeten geven:

 1. Leiderschap en betrokkenheid
 2. Beleid en strategie
 3. Organisatie en opdrachtnemers
 4. Werkplek en procedures
 5. Afwijkingen en communicatie
 6. Audits en statistieken


Dit zijn allemaal facetten van de norm die direct inspelen op het beïnvloeden van het VGM bewustzijn en VGM gedrag.

Moet ik dan de veiligheidsladder verplicht implementeren?

De Veiligheidsladder is zeer zeker een goede methode om actief te werken aan het VGM bewustzijn en VGM gedrag, maar is het zeer zeker niet verplicht om zo ver te gaan. Je kunt er wel voor kiezen om bepaalde onderdelen van de norm te gebruiken om invulling te geven aan het VGM gedragsprogramma.

 

Voor bedrijven die de veiligheidsladder hebben geïmplementeerd: je voldoet hiermee dus zeker wel aan de eisen van de VCA certificering!

Voorbeeld programma VGM bewustzijn en gedrag

Wil jij hiermee aan de slag in jouw organisatie? Download dan nu ons programma voor het beïnvloeden van het VGM bewustzijn en VGM gedrag.

Naam